Nomenclator Arhivistic

Nomenclator Arhivistic

Nomenclatorul Arhivistic ajută la ordonarea arhivei conform schemei de organizare a instituției creatoare de documente, pe ani și termene de păstrare, acesta fiind întocmit în conformitate cu legile în vigoare si aprobat de către Arhivele Naționale. Nomenclatorul se întocmește de către fiecare creator de documente, după modelul prevăzut în Legea Arhivelor, Lege nr 16/1996.Legea Arhivelor a statornicit ca instrument de constituire a arhivei nomenclatorul dosarelor, de aplicarea lui corectă depind activitățile ulterioare:

  • clasarea documentelor pe probleme și termene de păstrare;
  • constituirea unităților arhivistice;
  • inventarierea lor;
  • selecționarea.

 
Societatea noastră acordă suport de specialitate în vederea întocmirii nomenclatorului arhivistic al companiei, instituției și depunera acestuia pentru confirmare forului competent Arhivele Naționale.